Мп3 Innocence - OST Ghost in the Shell 2 Innocence After the Long Goodbye

  • Исполнитель: OST Ghost in the Shell 2 Innocence After the Long Goodbye
  • Дата добавления: 2016-04-24 10:27:56
  • Размер трека: 5.05 Мб
  • Длительность: 3:40

Слушать онлайн


Cкачать MP3

Текст песни:

hitohi hitoyo ni tsuki wa terazutomo kanashimi ni nuetori naku a ga kaeri misuredo hana wa chirinubeshi nagusamuru kokoro wa kenuru ga gotoku aratayo ni kamutsudoite yo wa ake nuetori naku saku hana wa kami ni koinomu ikeru yo ni a ga mi kanashimo ime wa kenu uramite chiru

Видеоклип Ghost in the Shell 2: Innocence - English Trailer